Lịch sử công ty

CÔNG CỤ CỦA MTS

2018

Thiết lập nhà máy thiết bị vào cuối năm nay

2017

Nhà máy sẽ được chuyển về SheHong và đi vào sản xuất

2016

Thu hút đầu tư vào SheHong , Khởi công nhà máy vào cuối năm nay

2015

Thành lập công ty bán hàng Đông Quan Quảng Đông

2014

Mở rộng quy mô xưởng sản xuất dụng cụ, trung tâm gia công CNC lên 20

2013

Bắt đầu một nhà máy sản xuất công cụ

2012

Thành lập Changzhou Mingtai Shun Carbide Co., Ltd

2011

MTS được thành lập


Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi